poniedziałek, 23 lipca 2012

PO-->TRAFISZ! Wrzeszcz w kadrze„Wrzeszcz w kadrze” to projekt fotograficzny, który jest kontynuacją działań streetworkingowych „WYJDZIESZ?” oraz  „PO-->TRAFISZ!” na obszarze Dolnego Wrzeszcza realizowanych od lipca 2009 roku.
Poprzez fotografie chcemy pokazać dzieciom, że w ich dzielnicy można znaleźć coś niezwykłego, POznać ciekawych ludzi i TRAFIĆ w nowe miejsca. Odkryć na nowo najbliższą okolicę oraz jej mieszkańców.
Wierzymy, że działania kulturotwórcze nie tylko pomogą zaspokoić potrzeby dzieci wykluczonych i ukształtują ich postawy, ale także zintegrują lokalną społeczność oraz zachęcą ją do czynnego udziału w życiu dzielnicy. Dlatego w ostatnim etapie projektu chcemy zorganizować wystawę fotografii dzieci na jednym z wrzeszczańskich podwórek. Sądzimy ,że udział dzieci przy organizacji wystawy spowoduje wzrost ich umiejętności społecznych i podniesie poziom identyfikacji z dzielnicą. Mamy również nadzieję, że wystawa powędruję do wielu miejsc ważnych dla dzielnicy i jej mieszkańców. 


Projekt „Wrzeszcz w kadrze” jest realizowany prze Fundację Zmian Społecznych "Kreatywni" oraz  dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz